CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Việc thu thập thông tin của khách hàng với mục đích nhằm liên quan đến các vấn đề như:

 • Chăm sóc khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.
 • Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ yêu cầu của khách hàng
 • Gửi thông báo về các chương trình ưu đãi và sản phẩm mới nhất của HT Beauty.
 • Giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình điều trị và mua hàng.

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi tiến hành đăng ký dịch vụ trên website :

 • Họ tên:
 • Địa chỉ email:
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ:

Ngoài những thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

 • Tên sản phẩm:
 • Số lượng:
 • Địa điểm giao nhận sản phẩm:
 • Thời gian giao nhận sản phẩm:

Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

HT Beauty không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: spaht.181.14@gmail.com hoặc số điện thoại 0932 94 7879.

Những người hoặc tổ chức tiếp cận với thông tin

Tại HT Beauty, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng rất quan trọng đối với chúng tôi. Hãy yên tâm rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý bảo mật. HT Beauty cam kết không cung cấp, bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. HT Beauty cam kết chỉ sử dụng thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

 • Các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn sẽ được cung cấp cho bên vận chuyển để giao hàng.
 • Công ty có nhân viên bộ phận chuyên trách đảm bảo hỗ trợ khách hàng trong quá trình điều trị và sử dụng sản phẩm.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi luật pháp yêu cầu và khi việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình pháp lý.

HT Beauty hiểu rằng quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi. Vì vậy, nếu có bất kỳ thắc mắc, góp ý nào về Chính sách bảo mật của HT Beauty, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0932 94 78 79 hoặc (0708) 94 78 79 hoặc email: spaht.181.14@gmail.com