ƯU ĐÃI DỊCH VỤ

HT BEAUTY

***Thời gian ưu đãi từ 15 - 28/02/2023

Viêm nang lông trải nghiệm ............................ 2.500.000đ ............................. Mua 1 Tặng 1
Triệt lông vùng Nách ..............................................6.600.000đ ...............499.000đ/ Trọn gói
Triệt lông vùng Bikini.......................................... 11.000.000đ .............. 1.100.000đ/ Trọn gói
Triệt lông nguyên 2 tay .......................................9.000.000đ.................. 899.000đ/ Trọn gói
Triệt lông nguyên 2 chân ................................ 16.500.000đ................1.650.000đ/ Trọn gói
Triệt lông mép ......................................................... 4.400.000đ...................399.000đ/ Trọn gói
Trị mụn Biolight trải nghiệm ........................................ 900.000đ ............................. 219.000đ
Trị mụn Body ......................................................................... 1.800.000đ ........................... 699.000đ
Trị thâm Body Extra Metik ........................................... 2.500.000đ ............................ 699.000đ
Tắm trắng HT NanoWhite ............................................ 2.500.000đ ............................ 799.000đ

ƯU ĐÃI MỸ PHẨM

40%

VỚI HÓA ĐƠN DỊCH VỤ TỪ 3TR

➤ Tái sinh da
Premium Gloval ................. 5.200.000đ ............... giảm 50%
➤ Tái tạo trắng sáng
Macôrd ............................. 22.000.000đ .................. giảm 45%
➤ Trẻ hoá tầng sâu
Duet Lifting Young .... 15.000.000đ ............... giảm 65%
➤ Thanh lọc tầng sâu
Ultra Smooth ................... 2.500.000đ .................... 699.000đ
➤ Nâng cơ tan nọng cằm
Vline Therapy ................ 3.5000.000đ................. 2.500.000đ
➤ Trẻ hoá da
HT Deep Magic............... 4.800.000đ..................... 899.000đ
➤ Điều trị nám da
Ultra Micro Touch........... 5.200.000đ.................... giảm 50%
➤ Các chương trình khác ................. Ưu đãi lên đến 44%

➤ Tái sinh da Premium Gloval ................................ 5.200.000đ ................................giảm 50%
➤ Tái tạo trắng sáng Marcôrd ............................. 22.000.000đ ................................ giảm 45%
➤ Trẻ hoá tầng sâu Duet Lifting Young ......... 15.000.000đ ................................ giảm 65%
➤ Thanh lọc tầng sâu Ultra Smooth ................... 2.500.000đ ............................... 699.000đ
➤ Nâng cơ tan nọng cằm ...................................... 3.5000.000đ............................. 2.500.000đ
➤ Trẻ hoá da HT Deep Magic.................................. 4.800.000đ................................. 899.000đ
➤ Điều trị nám da Ultra Micro Touch.................. 5.200.000đ................................. giảm 50%
➤ Các chương trình khác ................................................................................ Ưu đãi lên đến 45%

Dịch Vụ

Giá gốc

Giá ưu đãi

Triệt lông Nách .....6.600.000đ .........499.000đ/ Trọn gói
Triệt lông Bikini ..... 11.000.000đ ... 1.100.000đ/ Trọn gói
Triệt lông tay ................900.000đ....... 899.000đ/ Trọn gói
Triệt lông chân......16.500.000đ...... 1.650.000đ/ Trọn gói
Triệt lông mép......4.400.000đ........... 399.000đ/ Trọn gói
Trị mụn Biolight ......................900.000đ ................ 219.000đ
Tắm trắng
HT NanoWhite ...................... 2.500.000đ .............. 799.000đ
Trị mụn Body ......................... 1.800.000đ .............. 699.000đ
Trị thâm Extra Metik ........ 2.500.000đ ............... 699.000đ
Trị viêm nang lông
Fusion Therapy .............. 2.500.000đ ............. Mua 1 Tặng 1